top of page
cell.jpg

การตรวจปัสสาวะ Kryptopyrroles

โรคไพโรลูเรียหรือโรคไพโรลคืออะไร?

 Pyroluria, kryptopyrroles หรือ pyrrole disorder เกิดจากความเครียดที่ทำให้ร่างกายขาดวิตามินและแร่ธาตุบางชนิด ก่อนที่จะดูดซึมได้ Pyroluria เป็นภาวะที่สารประกอบ pyrrole ในร่างกายของเราสูง ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการสลายตัวของฮีโมโกลบิน สารประกอบ Pyrrole ที่ขับออกมาในปัสสาวะเรียกว่า pyrrole ในปัสสาวะ หรือ Hydroxyhemopyrrololin-2-one (HPL) หรือที่เรียกว่า Mauve Factor  
    HPL ไม่เป็นอันตรายเมื่อหมุนเวียนในร่างกายของเรา มันจะจับกับวิตามินบี 6 และสังกะสี ทำให้หมดเร็วขึ้น และป้องกันการใช้สารอาหารที่จำเป็นเหล่านี้ในสมองและร่างกาย หากร่างกายมีระดับ HPL สูง สารนี้จะปรากฏในปัสสาวะ 
แสดงว่าร่างกายขาดวิตามิน B6 และสังกะสี วิตามินที่จำเป็นเหล่านี้ในระยะยาวไม่เพียงพอจะส่งผลต่อระบบประสาทและเนื้อเยื่อสมอง การขับถ่ายของ HPL ที่เพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์กับความเครียดทางอารมณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเชื่อมโยงกับความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน
    อุบัติการณ์สูงนี้แสดงให้เห็นใน ความผิดปกติของออทิสติกสเปกตรัม, ADHD, Asperger's, ภาวะซึมเศร้า, โรคสองขั้ว, โรคจิตเภท, โรคพิษสุราเรื้อรัง, กลุ่มอาการดาวน์ ยังเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรุนแรงและอาชญากรรมและการใช้สารเสพติด 

krypto.png

o   อาการซึมเศร้าและวิตกกังวล
o   ความอดทนต่ำของร่างกายและอารมณ์ ความเครียด การควบคุมความโกรธที่ไม่ดี
o   อารมณ์แปรปรวน
o   ความจำระยะสั้นไม่ดี
o   ความไวต่อแสงและเสียงและความไวต่อการสัมผัส
o   ไม่สามารถคิดได้ชัดเจน
o   ปัญหาเกี่ยวกับการเผาผลาญน้ำตาลและการแพ้

                 Urine Kryptopyrroles (Pyroluria) Test เป็นการตรวจคัดกรองที่ง่าย รวดเร็ว และราคาไม่แพง สำหรับการประเมินระดับ HPL ของปัสสาวะภายใน 30 นาที  การตรวจคัดกรองนี้สามารถระบุได้ว่าผู้ป่วยมีวิตามิน B6 และสังกะสีบกพร่องหรือไม่ ระดับ HPL ของปัสสาวะจะสูง ผู้ที่มีระดับ HPL

ในปัสสาวะสูงจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยวิตามิน B6 และสังกะสีเสริมตามคำแนะนำของแพทย์ 


การรักษาหากปัสสาวะสูง HPL: วิตามิน B6 (ไพริดอกซิ), สังกะสี, ไบโอตินและไนอาซิน

ติดต่อเรา
bottom of page