top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนCelFix

สาเหตุของ โรคซึมเศร้า จากสมอง งานวิจัยชี้โพรไบโอติกต้านซึมเศร้าได้


สาเหตุของ โรคซึมเศร้า จากสมอง งานวิจัยชี้โพรไบโอติกต้านซึมเศร้าได้

ในปัจจุบัน 1 วันพันเหตุการณ์มันจะต้องมีสักเหตุการณ์ที่จะทำให้เราเผชิญกับความเครียด กดดัน และซึมเศร้าแน่นอนค่ะ หากในบางคนที่สารเคมีในสมองทำงานอย่างปกติ ความเศร้า เครียด กดดันนั้นจะค่อยๆ หายไปจากกิจกรรมคลายเครียดต่างๆ แต่หากบางรายที่สารเคมีในสมองทำงานไม่ปกติก็จะทำให้เราจัดการกับความเศร้าได้ยาก และช้ากว่าผู้อื่น จนเกิดเป็น โรคซึมเศร้า ในที่สุด


ในบทความนี้ CelFix จะพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับ โรคซึมเศร้า ให้มากขึ้น พร้อมทั้งมาเช็ก ระดับโรคซึมเศร้า ในตัวเองกัน แล้วมาดูงานวิจัยที่บอกว่า โรคซึมเศร้านั้นหากเป็นในระยะเริ่มต้นก็สามารถใช้ โพรไบโอติกเข้ามาช่วยบรรเทาให้หายได้เช่นกัน


โรคซึมเศร้าเกิดจากการทำงานของระบบสื่อประสาท และการหลั่งสารเคมีในสมองผิดปกติ

โรคซึมเศร้าเกิดจากการทำงานของระบบสื่อประสาท และการหลั่งสารเคมีในสมองผิดปกติ


โรคซึมเศร้า depressive illness เกิดขึ้นได้อย่างไร?

ถ้าถามหาสาเหตุของการเกิดโรคซึมเศร้าเราขอแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยด้วยกันนั่นคือ


1. ปัจจัยภายนอก

สถานการณ์ เหตุการณ์ ผู้คนที่เราพบเจอแล้วทำให้เกิดความเศร้า เครียด กดดัน รวมไปถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ก็จะส่งผลต่อสารสื่อประสาทในสมองที่จะทำให้เศร้า เครียดยิ่งกว่าเดิมอีกด้วย

2. ปัจจัยภายใน

นั่นคือการทำงานของระบบสื่อประสาท และการหลั่งสารเคมีในสมอง

จากงานวิจัยความแตกต่างของสมองพบว่า ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคซึมเศร้า จะมีขนาดของสมองส่วน "ฮิปโปแคมปัส" (Hippocampus)ซึ่งเป็นสมองส่วนเล็กๆ ที่เก็บความทรงจำ เล็กกว่าคนที่ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งฮิปโปแคมปัสเล็กๆ นี้จะสามารถรับ เซโรโทนิน หรือสารเคมีแห่งความสุขได้เพียงนิดเดียว ซึ่งทำให้ส่งผลต่ออารมณ์

บางงานวิจัยค้นพบสาเหตุว่าทำไมคนเป็นโรคซึมเศร้าถึงมีฮิปโบแคมปัสที่มีขนาดเล็กลงว่า เป็นผลจาก คอร์ติซอล ฮอร์โมนความเครียดที่หลั่งออกมามากผิดปกติส่งผลต่อการพัฒนาของสมองส่วนนี้


HL2: วัดระดับโรคซึมเศร้าได้ยังไง?

การวัดระดับโรคซึมเศร้าจะต้องทำการตรวจวิเคราะห์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่หากต้องการเช็กว่าเพื่อนๆ มีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะเช็กง่ายๆ ด้วยการตอบคำถามเบื้องต้น 2 คำถามจากกรมสาธารณะสุขว่า1. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ท่านรู้สึกหดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่?

2. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ท่านรู้สึก เบื่อ ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลินหรือไม่?

คำตอบ “มี” หรือ “ไม่มี”

การแปรผล

ถ้าคำตอบ ไม่มี ทั้ง 2 คำถาม ถือ ว่า "ปกติ ไม่เป็นโรคซึมเศร้า"

ถ้าคำตอบ มี ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้อ (มีอาการใดๆ ในคำถามที่ 1 และ 2 ) หมายถึง “เป็นผู้มีความเสี่ยง” หรือ “มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า” ให้ประเมินต่อด้วยแบบประเมิน โรคซึมเศร้า 9Q
การวัดระดับโรคซึมเศร้าจะต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การวัดระดับโรคซึมเศร้าจะต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


โรคที่มีอาการคล้ายซึมเศร้า แต่ไม่ใช่ซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น การเช็กโรคซึมเศร้าด้วยตัวเองเป็นเพียงการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น เพราะยังมีโรคที่มีอาการคล้ายกับโรคซึมเศร้าแต่จริงๆ ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอยู่ดังนี้


1. โรคอารมณ์แปรปรวน (Mood Swing)

คือโรคที่มีความแปรปรวนของอารมณ์สุดขีดเช่น เศร้าสุดขีด และจู่ๆ ก็รู้สึกดีใจ หรือมีความสุขสุดขีดเช่นกัน ซึ่งวิธีการรักษาก็จะแตกต่างกันออกไป


2. โรควิตกกังวล (Anxiety)

อาการวิตกกังวลจะเป็นอาการหลักของโรคซึมเศร้า แต่โรควิตกกังวลนั่นจะไม่เหมือนโรคซึมเศร้า คือหากเป็นผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการหายใจไม่อิ่ม ใจสั่น ตกใจง่าย แต่จะไม่ค่อยมีอาการเบื่อหน่ายชีวิตเหมือนโรคซึมเศร้านั่นเองมีการค้นพบใหม่จากสมมุติฐานที่ว่า "การค้นหาความเชื่อมโยงกันระหว่างสุขภาพลำไส้ โดยเฉพาะ แบคทีเรียที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต" โดย Dr. Nikolova หัวหน้าทีมวิจัยจาก สถาบัน Psychiaty, Psychology & Neuroscience จาก King college London เผยแพร่ต่อ Medical News Today


ทีมได้ทำการวิจัยโดยจัดกลุ่มผู้ป่วยนอกที่มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า โดยคัดเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่า 13 คะแนน ตามตารางประเมินความซึมเศร้าของแฮมิลตัน (HAMD-17) และรับประทานยาต้านเศร้าเป็นเวลา 6 สัปดาห์ขึ้นไป ทำให้ได้กลุ่มผู้ป่วยเข้าร่วมงานวิจัยทั้งหมด 49 คน แบ่งเป็น 25 คนได้รับยาหลอก และ 24 คนได้รับอาหารเสริมที่มีโพรไบโอติก 14 สายพันธุ์ โดยทำการวิจัย สังเกตุอาการจากทั้งสองกลุ่มเปรียบเทียบกันเป็นเวลา 4 สัปดาห์


พบข้อสังเกตุที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก 1 ข้อว่า หลังจากทานโพรไบโอติก ควบคู่กับยาต้านเศร้าแล้ว ทำให้คะแนนความวิตกกังวลลดลงมาอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งอาจจะหมายถึงมีความเป็นไปได้สูงว่าโพรไบโอติกจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพจิตใจ โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า

โพรไบโอติก จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพจิตใจ โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า

โพรไบโอติก จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพจิตใจ โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า


นี่เป็นเพียงการศึกษาแบบทดลองเท่านั้น แต่ก็พบสัญญาณที่ดีที่เราจะรักษาโรคซึมเศร้าได้โดยให้ร่างกายค่อยๆ รักษาตัวเองอย่างช้าๆ ผ่านโพรไบโอติกที่ทานเข้าไป ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อหาความแน่ชัดในเรื่องสายพันธุ์ของโพรไบโอติกส์ที่เหมาะสม รวมไปถึงปริมาณที่แนะนำให้ทาน CelFix เชื่อว่างานวิจัยนี้จะต้องมีประโยชน์เป็นความหวังของกลุ่มผู้ป่วยทั้งในระยะเริ่มต้น และระยะอื่นๆ แน่นอนค่ะ


ขอบคุณข้อมูลงานวิจัย


การตรวจระดับอารมณ์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะปักใจเชื่อว่าเราเป็นโรคอะไรนะคะ แต่เหนือสิ่งอื่นใด เพื่อนๆ สามารถใช้การตรวจทางวิทยาศาสตร์ (Lab) เพื่อตรวจหาความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองได้ จากการตรวจปัสสาวะหรือ Urine Organic Test นะคะ ผลตรวจสามารถบอกได้ว่าเพื่อนๆ มีแนวโน้ม หรือความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้า โรคแพนิค พิษสุราเรื้อรังเป็นต้น


โดยวิธีการตรวจปัสสาวะ Urine Organic Test สามารถดูได้ที่ Link นี้เลย
ดู 75 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page