top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนCelFix

กลิ่นปากเกิดจากอะไร? ดับกลิ่นปากที่ต้นตอต้องโพรไบโอติกส์


กลิ่นปากเกิดจากอะไร? ดับกลิ่นปากที่ต้นตอต้องโพรไบโอติกส์

กลิ่นปากอาจทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง และในบางครั้งก็นำไปสู่ความวิตกกังวลได้เพราะถือเป็นอีกหนึ่งภาพลักษณ์เมื่อต้องไปพบเจอเพื่อนๆ สังคม หรือบุคคลทั่วไป วันนี้ CelFix จะพามาเจาะลึกถึงที่มาของกลิ่นปาก วิธีรักษาเบื้องต้น และวิธีรักษาจากต้นตอ


สาเหตุของกลิ่นปาก

1. อาหาร

กลิ่นปากที่เกิดจากอาหาร การเคี้ยวและย่อยสลายเศษอาหาร ที่อาจจะหลงเหลือและติดตามซอกฟันเมื่อผ่านไป 48 ชม. หากยังไม่ได้มีการทำความสะอาดเศษอาหารเหล่านั้นจะเป็นอาหารของแบคทีเรีย โดยการหมัก แล้วกลายเป็นกรดทำลายผิวฟัน และทำให้เกิดกลิ่นปากได้

รวมไปถึงการทานอาหารบางชนิดที่มีกลิ่นแรงเช่น หัวหอม กระเทียม และเครื่องเทศก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้เช่นกัน เพราะสารประกอบบางอย่างในอาหารเหล่านี้จะเข้าสู่กระแสเลือดและถูกพาไปที่ปอด และส่งผลให้ลมหายใจมีกลิ่นได้ในที่สุด


อาหารบางชนิดทำให้เกิดกลิ่นปาก

อาหารบางชนิดทำให้เกิดกลิ่นปาก


วิธีแก้กลิ่นปากที่เกิดจากอาหาร

แปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมอ มีการบ้วนปากระหว่างวันเพื่อลดแบคทีเรียเหล่านั้น หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรงมากเกินไป หรือหากจำเป็นต้องทานให้ดื่มน้ำตามมากๆ หรือแปรงฟันหลังรับประทาน ลองมองหาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโพรไบโอติกส์ ก็จะช่วยลดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นปากได้เช่นกัน


2. การสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นปากเนื่องจากสารเคมีในบุหรี่นั้นสามารถติดอยู่ที่ฟัน ลิ้น และเหงือกได้ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้แบคทีเรียในช่องปากเติบโตได้ดีขึ้น และก่อให้เกิดกลิ่นปาก นอกจากนี้ผู้สูบบุหรี่จะมีโอกาสเป็นโรคเหงือกมากกว่าบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่อีกด้วย


การสูบบุหรี่ทำให้เกิดกลิ่นปาก

การสูบบุหรี่ทำให้เกิดกลิ่นปาก


เพื่อลดกลิ่นปากที่เกิดจากการสูบบุหรี่อาจมีเพียงทางเดียวคือการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ นอกจากนี้ควรแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ใช้ไหมขัดฟัน และขูดลิ้นเป็นประจำด้วย


3. กลิ่นปากที่มีสาเหตุจากการไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีพอ

เพราะหากคุณไม่ได้แปรงฟันอย่างสม่ำเสมอ ใช้ไหมขัดฟันอย่างเป็นประจำ จนทำให้มีเศษอาหารติดอยู่ตามซอกฟัน จนเกิดเป็นคราบพลักที่ไม่สามารถแปรงออกได้จึงมีทางเดียวคือต้องไปพบหมอฟันเพื่อขูดออก รวมไปถึงขูดลิ้นเพื่อให้แบคทีเรียที่ติดอยู่หลุดอออกไป หากไม่ทำเป็นประจำก็จะก่อให้เกิดกลิ่นปากเช่นกันกลิ่นปากมักเกิดจากการไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปาก

กลิ่นปากมักเกิดจากการไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปาก

4. ปากแห้ง

สภาวะปากแห้งหรือ xerostomia สามารถทำให้เกิดกลิ่นปากได้ เพราะการผลิตน้ำลายลดลง แบคทีเรียในปากสามารถเติบโตได้ดีขึ้น และทำให้เกิดกลิ่นปากได้อย่างรวดเร็ว และรุนแรง ยกตัวอย่างสภาวะนี้ เช่น กลิ่นลมหายใจในตอนเช้า หลังจากตื่นนอน แต่หากเกิดสภาวะนี้ในตอนกลางวัน หรือตอนที่มีสติอยู่อาจจะเกิดจากการดื่มน้ำน้อยเกินไป หรือโรคของต่อมน้ำลาย รวมถึงยารักษาโรคบางชนิดก็ทำให้เกิดภาพ ดังนั้นจึงควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ

การปล่อยให้ปากแห้งก็ทำให้เกิดกลิ่นปาก

การปล่อยให้ปากแห้งก็ทำให้เกิดกลิ่นปาก

5. มีการผ่าตัด หรือเกิดแผลในช่องปาก

บางครั้งกลิ่นปากก็มาจากการผ่าตัด รักษา หรือเกิดแผลในช่องปากอย่างการถอนฟัน ผ่าฟันคุด แผลร้อนในเป็นต้น

การผ่าตัด หรือมีแผลในปากก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้

การผ่าตัด หรือมีแผลในปากก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้


6. ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับจมูก และคอ

ในบางครั้งกลิ่นปากก็เกิดจากเรื่องที่เราไม่คาดคิด เช่นทอนซิล เป็นไซนัส จมูกหรือคออักเสบ อาการป่วยเหล่านี้ก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้เช่นกัน


7. โรคบางโรคก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้เช่นกัน

เนื่องจากสารเคมีที่ร่างกายผลิตออกมา จะเข้าสู่กระแสเลือด และถูกพาไปที่ปอด ทำให้ลมหายใจมีกลิ่นที่เป็นลักษณะเฉพาะ ซึ่งโรคที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้แก่

โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งตับ โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง หรือโรคตับเป็นต้นงานวิจัยชี้โพรไบโอติกช่วยลดกลิ่นปากได้


ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปากจากมหาวิทยาลัย The Pacific Dental School ในซานฟรานซิสโก กล่าวว่า "อย่างที่รู้กันว่า กลิ่นปากเกิดจากความไม่สมดุลของแบคทีเรียในช่องปาก ดังนั้นหากต้องการให้แบคทีเรียในช่องปากเกิดความสมดุลโพรไบโอติกส์จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด"


และผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านก็กล่าวถึงการลดกลิ่นปากด้วยโพรไบโอติก ในเชิงที่สนับสนุนแนวคิดที่ว่า โพรไบโอติก มีแบคทีเรียที่ดีชนิดเดียวกับที่พบในปาก ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้จะช่วยปกป้องเหงือก ฟัน และลิ้นของเราจากแบคทีเรียที่ไม่ดีซึ่งอาจทำให้เกิดโรคเหงือก และฟันผุ


ตัวอย่างงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องการรับประทานแบคทีเรียโพรไบโอติก ชนิด Lactobacillus reuteri เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ช่วยลดกลิ่นปากในผู้ป่วยที่มีอาการกลิ่นปากเรื้อรังได้

วิจัยโดย ทีมนักวิจัยชาวจีนที่ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารคลินิกปริทันต์วิทยา (Journal of Clinical Periodontology) ปี 2020


โดยงานวิจัยนี้ทดลองแบบสุ่ม แบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่ม คือ 1 กลุ่มที่ได้รับโพรไบโอติกส์ชนิด Lactobacillus reuteri DSM 17938 และกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอก ซึ่งผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มมีภาวะกลิ่นปากเรื้อรัง และได้รับการรักษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยในกลุ่มทดลองมีระดับของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นปากลดลง อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับอีกกลุ่มที่ใช้ยาหลอก


แหล่งที่มาของงานวิจัย https://bit.ly/40ho3yc

ตัวจริงเรื่องโพรไบโอติกส์อย่าง CelFix จึงได้ทำ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในช่องปากเพื่อลดกลิ่นปาก และป้องกันโรคเกี่ยวกับช่องปาก

Biome D4 โพรไบโอติกส์ที่ช่วยลดกลิ่นปาก

Biome D4


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเคี้ยวที่มีส่วนประกอบของโพรไบโอติกส์ 4 Billion CFU/g ช่วยสร้างสุขภาพที่ดีของช่องปาก แบคทีเรียที่ดีจะไปเพาะพันธุ์บนเยื่อบุผิวในช่องปากและสร้างไบโอฟิล์ม (biofilm) เพื่อป้องกันแบคทีเรียตัวร้ายประโยชน์ของโปรไบโอติกได้มาจากการกระตุ้นความแข็งแกร่งของภูมิต้านทานและสร้างสารต่างๆ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูสุขภาพของช่องปาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีความไม่สมดุลของแบคทีเรียภายในในช่องปาก (dysbiosis) ป้องกันและบรรเทาอาการ  • โรคฟันผุ (Dental caries) เกิดจากแบคทีเรียรวมตัวกันสร้าง plaque (คราบฟัน) และปล่อยกรดออกมาทำให้เคลือบฟัน (enamel) หลุดลอกและฟันผุกร่อน

  • สุขภาพเหงือกและฟันแข็งแรง

  • กระตุ้นภูมิต้านทานในช่องปาก

  • สร้างสารที่มีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อแบคทีเรียไม่ดี

  • ฝ้าในปาก (Oral thrush) เกิดจากเชื้อรา Candida albicans แบคทีเรียโปรไบโอติกสามารถหยุดการเติบโตของเชื้อรา Candida

  • ลมหายใจสดชื่น
แต่ถึงกระนั้นโพรไบโอติกส์อย่างเดียวอาจไม่พอ

เพราะปัญหากลิ่นปาก ไม่ได้เกิดจากแบคทีเรียในช่องปากไม่สมดุลอย่างเดียว การแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอ รักษาความสะอาดในช่องปาก ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญในการลดกลิ่นปากได้


ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก


ดู 66 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page