สัมมนาวิชาการหัวข้อ Leaky Gut & Autoimmune

สัมมนาวิชาการหัวข้อ Leaky Gut & Autoimmune
0 August 3, 2016

รวมภาพบรรยากาศ สัมมนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ Leaky Gut & Autoimmune ซึ่งงานนี้ได้

Prof. Maes มาเป็น Speaker คนสำคัญให้กับทางคลินิกของเรา
S__17268778
S__42254749 S__42254745 S__42254738 S__42254725 S__42254721 S__42254715 S__42254709

S__42254767

Posted in Events by wuttichai