สัมนาวิชาการ หัวข้อ Nutrigenomic

สัมนาวิชาการ หัวข้อ Nutrigenomic
0 July 25, 2016

จบไปแล้วกับการสัมนาวิชาการ ในหัวข้อ Nutrigenomic ทางคลินิกขอขอบพระคุณ คุณหมอทุกท่าน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมนากับทางคลินิก

และมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสัมนาครั้งนี้ จะสามารถนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ของคนไข้อย่างเต็มที่ครับ


S__17096988

S__17096989

S__17096993

S__17096995

S__17096997

S__17097159

S__42082389

S__17096987
S__42082390

 

Posted in Events by wuttichai